697 Star 2.1K Fork 875

CRM8000 / PSI

AFX - 自定义字段使用\AFX\Mix\Common.js

备忘,用于低代码应用平台
#I6B3RJ CRM8000

业务范围 - 可以设定业务单据、所属人员

备忘,用于低代码应用平台
#I6AZ1U CRM8000

码表 - 可以把码表转变为非模块

备忘,用于低代码应用平台
#I5MRN2 CRM8000

知识库 - 新模块,立项计划

备忘,用于低代码应用平台
#I5MRGD CRM8000 3
PHP
1
https://gitee.com/crm8000/PSI.git
git@gitee.com:crm8000/PSI.git
crm8000
PSI
PSI

Search

10d9f8b4 4838521 8bde8327 4838521