2 Star 5 Fork 1

呆错 / 青苹果影视系统

2022-01-14 16:31
呆错

青苹果影视系统(MacCms)是一款24小时自动更新、免维护的电影系统。

 • 升级 DaiCuo框架至1.7.x
 • 增加资源站接口类型(Json)
 • 优化资源站接口类型(Xml)
 • 优化资源站接口类型(FeifeiCms)
 • 优化管理模块
 • 优化更新模块
 • 优化伪静态模块
 • 优化播放器模块
 • 优化广告模块
 • 优化电脑端模板
 • 优化手机端模板
Last committed message: maccms 1.4.15 update
PHP
1
https://gitee.com/daicuo/maccms.git
git@gitee.com:daicuo/maccms.git
daicuo
maccms
青苹果影视系统

Search

184635 d8eb8a04 1850385 161156 f1cf3f24 1850385