74 Star 812 Fork 149

GVPKoode / Kooder

2021-05-14 09:51
36 ld 1578913711 红薯

1.0.Beta4 ChangeLog

  1. 大幅提升代码搜索时语法高亮的性能,从而提升页面和接口性能至少 4~5 倍,搜索结果页面的响应时间降至 20ms 左右
  2. 修复了当某些源码文件太大时的异常
  3. 重写了分词器,支持超大源码文件,避免了堆栈溢出的异常
  4. 修复了使用 redis 做队列时的 json 反序列化的异常
  5. 修复了使用 gitea 的一个空指针异常
Java
1
https://gitee.com/koode/kooder.git
git@gitee.com:koode/kooder.git
koode
kooder
Kooder

Search

102255 3a0e046c 1850385 102255 7aaa926c 1850385