Watch 3 Star 2 Fork 0

刘荣兴 / popiApplitionDocsother

Join us
Explore and code with more than 2 million developers,Free private repositories !:)
Sign up
This repository doesn't specify license. Without author's permission, this code is only for learning and cannot be used for other purposes.
popiV3接口文档 spread retract

Clone or download
接口文档.json 48.83 KB
Copy Edit Web IDE Raw Blame History
刘荣兴 authored 2020-01-03 17:49 . 动态、用户搜索接口拆分

{
"variables": [],
"info": {
"name": "popi三期",
"_postman_id": "5b409fe1-7cf0-5509-f1e7-584162db4fa2",
"description": "",
"schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json"
},
"item": [
{
"name": "短信平台推送",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/unuser/sms",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"phone\":\"18510665405\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "登录",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/auth/login",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"phone\":\"18510665406\",\n\t\"code\":\"1111\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "获取用户信息",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/auth/me",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTc3OTQ2ODgyLCJleHAiOjQ3MDAwMTMyNzQsIm5iZiI6MTU3Nzk0OTI3NCwianRpIjoiQXpoa2dvcWdDZjlPenFuaSIsInN1YiI6ODU5LCJwcnYiOiI4N2UwYWYxZWY5ZmQxNTgxMmZkZWM5NzE1M2ExNGUwYjA0NzU0NmFhIn0.uyPYfLhOef3mMsrvnghkz68v9xJr6Fu3LZuNNlrwS5Y",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "刷新token",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/auth/refresh",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTcwNjkxNjkyLCJleHAiOjE1NzM3NDIzMTIsIm5iZiI6MTU3MTE1MDMxMiwianRpIjoiUmMyb3VxMjdBaFdzNmo2TyIsInN1YiI6MywicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.cYHmY_Oj_2ejOAsD2lcMWEaKQlanh9F-PT8hTKj72fg",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "退出登录",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/auth/logout",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYzMjI5MywiZXhwIjoxNTcwNjM1ODkzLCJuYmYiOjE1NzA2MzIyOTMsImp0aSI6ImVOTVJVbWlkYzZTT0hTV0MiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.wxY4ct4Iw4Puxtgxw7kOJ8RxqTlqv4O9w3X6K8-U9QU",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "测试接口",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/test",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDU0MDIzNCwiZXhwIjoxNTcwNTQzODM0LCJuYmYiOjE1NzA1NDAyMzQsImp0aSI6IkxWV252T2pjcUVBemoxTk0iLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.9_Dqj22DnKnmyDI8DLZRFAoBfmVGBqWJLpj5stiv9mQ",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "获取一个用户",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/user/4b56fa926bf5fe021d8007e1e2cc6a97",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"name\":\"000\",\n\t\"aaa\":\"1191919\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "注册",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/auth/register",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"name\":\"刘荣兴\",\n\t\"phone\":\"18510665405\",\n\t\"code\":\"8639\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "上传/修改头像",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/imgupload",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTcwNjkxNjkyLCJleHAiOjE1NzM4MDE2MTAsIm5iZiI6MTU3MTIwOTYxMCwianRpIjoiQXBmeURha2FKNGtIOTZUVSIsInN1YiI6MywicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.bnHEVfp3VpSuJ6MulibhoTHa8mnYmBZzneA0OKAFp5A",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"file\":\"http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191016/5da6c470f06e8.jpeg\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "修改背景图",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/imgbgupload",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTcwNjkxNjkyLCJleHAiOjE1NzM4MDE2MTAsIm5iZiI6MTU3MTIwOTYxMCwianRpIjoiQXBmeURha2FKNGtIOTZUVSIsInN1YiI6MywicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.bnHEVfp3VpSuJ6MulibhoTHa8mnYmBZzneA0OKAFp5A",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"file\":\"http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191016/5da6c4573f67b.jpeg\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "修改用户信息",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userinformation",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3Mzg5NDM4MCwiZXhwIjoxNTc0NDk5MTgwLCJuYmYiOjE1NzM4OTQzODAsImp0aSI6InhuRVV3dEtsWkwxRU1tWTMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.6pP70LQC7tzNZ9i-SJ02AQ2xu7c3sUkZB4H-I5-IhfE",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n \"nickName\":\"昵称\",\n \"production\":\"这是我的个性签名\",\n \"questionPush\":\"2\",\n \"fabulousPush\":\"2\",\n \"commentPush\":\"1\",\n \"visitPermission\":\"2\"\n}"
},
"description": "visitPermission:\n1=所有人可访问\n2=关注的人可访问\n3=自己可见\n\n三个push设置:1=允许推送 2=不允许推送\n\n当前接口的所有字段,不传就不修改。传空就置为空"
},
"response": []
},
{
"name": "发起匿名提问",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/unuser/question",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "timestamp",
"value": "1",
"description": ""
},
{
"key": "salt",
"value": "a391fe50abdfcb06fdf5a576df982559",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"title\":\"重庆小面\",\n\t\"to_user\":\"popi\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "发起非匿名提问",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/question",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"title\":\"数量测试\",\n\t\"to_user\":\"4b56fa926bf5fe021d8007e1e2cc6a97\",\n\t\"dynamic_id\":1234\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "新增一个回答",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/answer",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"from_question\":\"1976\",\n\t\"txt_content\":\"现在回答\",\n\t\"mp3_content\":\"http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191017/5da825498cfa8.mp3\",\n\t\"visible\":\"0\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "获取别人问我的问题列表",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/question/2",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9zb2NpYWxpdGVMb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NjkzODY0MywiZXhwIjo0Njk5MDAyNjQzLCJuYmYiOjE1NzY5Mzg2NDMsImp0aSI6Ik9kNko0Q3RZVVZTWDBXV3UiLCJzdWIiOjg1MSwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.Rb4wZEdoisb7DkO5WF1vu1HXBwKljTnANc9bP3hW7Ls",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "1=新问题,待回答\n5=已回答/已处理\n6=被我删掉的问题\n7=被我拉黑的问题\n\ncanUserQuestion = 1 这个人可以向我提问\ncanUserQuestion = 0 这个人不可以向我提问"
},
"response": []
},
{
"name": "我提问别人的问题列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/questionFromMe/10",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "1=新问题,待回答 2=已回答 5=对方不想回答,已处理 6=被对方删掉的问题 7=被对方拉黑的问题 10=所有问题"
},
"response": []
},
{
"name": "获取问题详情",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/unuser/question/1956",
"method": "GET",
"header": [],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "发动态",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/dynamic",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MjkzNDM3NSwiZXhwIjoxNTczNTM5MTc1LCJuYmYiOjE1NzI5MzQzNzUsImp0aSI6IlB5SDNJblRIVHNxcHV5NHkiLCJzdWIiOjEsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.mJ3lcLNOllB_xrR9qv8pgML_HZzKT4LQrKb4djJbDbg",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "timestamp",
"value": "1233",
"description": ""
},
{
"key": "salt",
"value": "ed5cf53c2572c2e8d6dd2473d00ff6c5",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"txt_content\":\"我发个动态啊\",\n\t\"tag\":\"标签1,标签2\",\n\t\"img_content\":\"http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191016/5da6c470f06e8.jpeg,http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191016/5da6c4573f67b.jpeg\",\n\t\"mp3_content\":\"http://popiask-pic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/20191017/5da825498cfa8.mp3\",\n\t\"mp3_length\":60\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "动态详情",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/dynamicDetail/2106",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "我关注的人的动态列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/focusDynamic",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "type=1 动态\ntype=3 问答\ntype=2转发(风间把转发功能砍了)"
},
"response": []
},
{
"name": "动态点赞",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/fabulous/2113",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDU4MjgxNSwiZXhwIjoxNTc1MTg3NjE1LCJuYmYiOjE1NzQ1ODI4MTUsImp0aSI6InMxRVlzOEcxMnc5RGpMN2QiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.p-UX8XOi_kyg3rN8dhhfavzcHJ7JYJG-Ke9j1zxVbPI",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "动态取消点赞",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/cancelFabulous/2113",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDU4MjgxNSwiZXhwIjoxNTc1MTg3NjE1LCJuYmYiOjE1NzQ1ODI4MTUsImp0aSI6InMxRVlzOEcxMnc5RGpMN2QiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.p-UX8XOi_kyg3rN8dhhfavzcHJ7JYJG-Ke9j1zxVbPI",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "通讯录好友",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/showUsers",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDU0MzkyMCwiZXhwIjoxNTcwNTQ3NTIwLCJuYmYiOjE1NzA1NDM5MjAsImp0aSI6ImVWNGtvYzEwWXh3UnZlcmciLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.ytaIKmJWsObO78IEXT6Ru-2eMopfiqmYWwvN3cBbzuM",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"phone\":\"123,456\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "新增一个关注",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userFollow",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"user_id\":\"fc8b1405ba2415ba6c99eaa42dfae1b8\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "是否关注某人",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userFollow/userid",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYyODcxNCwiZXhwIjoxNTcwNjMyMzE0LCJuYmYiOjE1NzA2Mjg3MTQsImp0aSI6IkNJbXlOVktFdHZnRjE4ODMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hpv-azJBz0Hbm9r_lcERqr77odQi6zjw0ONPTLCbQyU",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "hasFollow = 1 关注了\nhasFollow = 0 未关注"
},
"response": []
},
{
"name": "取消关注某人",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userFollowDel",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYyODcxNCwiZXhwIjoxNTcwNjMyMzE0LCJuYmYiOjE1NzA2Mjg3MTQsImp0aSI6IkNJbXlOVktFdHZnRjE4ODMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hpv-azJBz0Hbm9r_lcERqr77odQi6zjw0ONPTLCbQyU",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"user_id\":\"userid\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "新增一个拉黑",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userBlacklist",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYyODcxNCwiZXhwIjoxNTcwNjMyMzE0LCJuYmYiOjE1NzA2Mjg3MTQsImp0aSI6IkNJbXlOVktFdHZnRjE4ODMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hpv-azJBz0Hbm9r_lcERqr77odQi6zjw0ONPTLCbQyU",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"user_id\":\"userid\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "黑名单列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userBlacklist",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDk1NDA5NCwiZXhwIjoxNTc1NTU4ODk0LCJuYmYiOjE1NzQ5NTQwOTQsImp0aSI6ImJScXlWNXZjdmVnc3V3eTQiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.krcXrNOZlN7lHOpHKfgElSl6QPtZ7fP_IIDQRVZMuTI",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "是否拉黑某人",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/hasBlacklist/userid",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYyODcxNCwiZXhwIjoxNTcwNjMyMzE0LCJuYmYiOjE1NzA2Mjg3MTQsImp0aSI6IkNJbXlOVktFdHZnRjE4ODMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hpv-azJBz0Hbm9r_lcERqr77odQi6zjw0ONPTLCbQyU",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "取消一个拉黑",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/userBlacklistDel",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MzU0ODE4MiwiZXhwIjoxNTc0MTUyOTgyLCJuYmYiOjE1NzM1NDgxODIsImp0aSI6ImlnSVBpNHZTTUdrTUNSb0kiLCJzdWIiOjIsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.vLxKzw6rGHAkUUxk8waIoZ8rW2yqzmkyHm2eL4UumZo",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"user_id\":\"userid\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "是否可以查看某个人的主页",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/canSee/userid",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MDYyODcxNCwiZXhwIjoxNTcwNjMyMzE0LCJuYmYiOjE1NzA2Mjg3MTQsImp0aSI6IkNJbXlOVktFdHZnRjE4ODMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hpv-azJBz0Hbm9r_lcERqr77odQi6zjw0ONPTLCbQyU",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "canSee = 1 可以\ncanSee = 0 不可以"
},
"response": []
},
{
"name": "绑定微信账户",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/merge",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MzM5NDI2MCwiZXhwIjoxNTc1OTg2MjYwLCJuYmYiOjE1NzMzOTQyNjAsImp0aSI6IjJQNThuZzlHOTVUY3FHQUMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.Hkp-QUHYcSUR1FdDNL9Tr0y461_1w5i9DUwe8saDZ6I",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"code\":\"5db2976e95150\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "OSS上传",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/oss",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTcwNjkxNjkyLCJleHAiOjE1NzM4MDE2MTAsIm5iZiI6MTU3MTIwOTYxMCwianRpIjoiQXBmeURha2FKNGtIOTZUVSIsInN1YiI6MywicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.bnHEVfp3VpSuJ6MulibhoTHa8mnYmBZzneA0OKAFp5A",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "formdata",
"formdata": [
{
"key": "file",
"value": "",
"description": "",
"type": "file"
}
]
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "修改sharecode",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/sharecode",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9wb3BpdjMubWJvb2sudmlwXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MTk4NjI3NSwiZXhwIjoxNTc0NTc4Mjc1LCJuYmYiOjE1NzE5ODYyNzUsImp0aSI6InBibE4xTWhPMWJqbmFjelgiLCJzdWIiOjE0LCJwcnYiOiI4N2UwYWYxZWY5ZmQxNTgxMmZkZWM5NzE1M2ExNGUwYjA0NzU0NmFhIn0.XumsTKTF0SMHEA8L7M327_wEX0cLTOmAhLNy3l-4Be8",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"sharecode\":\"1\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "某人的动态列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/userdynamic/c3bf9258404b14faeea0073e1da596b1",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTAxNDI1NiwiZXhwIjoxNTc1NjE5MDU2LCJuYmYiOjE1NzUwMTQyNTYsImp0aSI6IkRZRjFiclhNbTBxRTRGRWQiLCJzdWIiOjgwMiwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.slZxP6SK2m1J4EcZCiU22zDQLsDJ_y15DGdCl1Pr-lk",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": "type=1 动态\ntype=3 问答\ntype=2转发(风间把转发功能砍了)"
},
"response": []
},
{
"name": "别人给我点赞 列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/fabulous",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MzU0ODE4MiwiZXhwIjoxNTc0MTUyOTgyLCJuYmYiOjE1NzM1NDgxODIsImp0aSI6ImlnSVBpNHZTTUdrTUNSb0kiLCJzdWIiOjIsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.vLxKzw6rGHAkUUxk8waIoZ8rW2yqzmkyHm2eL4UumZo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "推荐用户列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/recommendUsers",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDE2NTQzOSwiZXhwIjoxNTc0NzcwMjM5LCJuYmYiOjE1NzQxNjU0MzksImp0aSI6Ijg3S0FEenMxZnZEMUVkRHciLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.I54gQYvHm6eBU_05eFdNcaWh8Prh_o42yi1_0JxDle0",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "动态&用户搜索",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/dynamic/search",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NjY5Mzg2MCwiZXhwIjo0Njk4NzU3ODYwLCJuYmYiOjE1NzY2OTM4NjAsImp0aSI6InFjNzN5Z2U0bXFBcThETmUiLCJzdWIiOjg0MCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.p14aiMR9ZFeYlUnQG2s3y9FwD_xBcAPVJ9MSsDigQj4",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"keywords\":\"快乐\",\n\t\"page\":1,\n\t\"pageSize\":10,\n\t\"lastTimeStamp\":1770909090\n\t\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "根据标签id获取最新动态列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/newTag/1",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MzU0ODE4MiwiZXhwIjoxNTc0MTUyOTgyLCJuYmYiOjE1NzM1NDgxODIsImp0aSI6ImlnSVBpNHZTTUdrTUNSb0kiLCJzdWIiOjIsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.vLxKzw6rGHAkUUxk8waIoZ8rW2yqzmkyHm2eL4UumZo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "根据标签id获取最热门动态列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/hotTag/1",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3MzU0ODE4MiwiZXhwIjoxNTc0MTUyOTgyLCJuYmYiOjE1NzM1NDgxODIsImp0aSI6ImlnSVBpNHZTTUdrTUNSb0kiLCJzdWIiOjIsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.vLxKzw6rGHAkUUxk8waIoZ8rW2yqzmkyHm2eL4UumZo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "删除问题",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/deleteQuestion",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NjY5Mzg2MCwiZXhwIjo0Njk4NzU3ODYwLCJuYmYiOjE1NzY2OTM4NjAsImp0aSI6InFjNzN5Z2U0bXFBcThETmUiLCJzdWIiOjg0MCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.p14aiMR9ZFeYlUnQG2s3y9FwD_xBcAPVJ9MSsDigQj4",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "",
"value": "",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"questionId\":2102\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "标签搜索",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/searchTag",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3Mzg5NDM4MCwiZXhwIjoxNTc0NDk5MTgwLCJuYmYiOjE1NzM4OTQzODAsImp0aSI6InhuRVV3dEtsWkwxRU1tWTMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.6pP70LQC7tzNZ9i-SJ02AQ2xu7c3sUkZB4H-I5-IhfE",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"tagName\":\"\",\n\t\"pageSize\":10\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "删除动态",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/dynamic/2133",
"method": "DELETE",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "登录用户查看问题详情",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/questionDetail/1956",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearereyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC93ZWNoYXRcL3VzZXJjYWxsYmFjayIsImlhdCI6MTU3NTM4NTQ1MiwiZXhwIjoxNTc1OTkwMjUyLCJuYmYiOjE1NzUzODU0NTIsImp0aSI6IjhwZ3oyRGpqQndPRkZtcEUiLCJzdWIiOjgxMiwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.rtQKAnin3uWQqqvJTFERymNCTb_pq3p2juDJ9GLe5s4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "举报动态",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/dynamic/witness",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3Mzg5NDM4MCwiZXhwIjoxNTc0NDk5MTgwLCJuYmYiOjE1NzM4OTQzODAsImp0aSI6InhuRVV3dEtsWkwxRU1tWTMiLCJzdWIiOjMsInBydiI6Ijg3ZTBhZjFlZjlmZDE1ODEyZmRlYzk3MTUzYTE0ZTBiMDQ3NTQ2YWEifQ.6pP70LQC7tzNZ9i-SJ02AQ2xu7c3sUkZB4H-I5-IhfE",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"dynamicId\":2097,\n\t\"reason\":2\n}"
},
"description": "1=低俗暴⼒⾊情\n2=政治内容\n3=歧视\n4=虚假内容\n\n枚举需要客户端实例化在本地"
},
"response": []
},
{
"name": "禁止提问",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/forbidQuestion",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"questionId\":\"1943\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "解除禁止提问",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/forbidQuestionDel",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NjY5Mzg2MCwiZXhwIjo0Njk4NzU3ODYwLCJuYmYiOjE1NzY2OTM4NjAsImp0aSI6InFjNzN5Z2U0bXFBcThETmUiLCJzdWIiOjg0MCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.p14aiMR9ZFeYlUnQG2s3y9FwD_xBcAPVJ9MSsDigQj4",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"questionId\":\"2100\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "未读数量接口",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/unreadTag",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NDUyMjAzOCwiZXhwIjoxNTc1MTI2ODM4LCJuYmYiOjE1NzQ1MjIwMzgsImp0aSI6InY4MjNhRnBicnBPRFR0TWwiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.EySmqfqkX3WVC-N30zwiSNtr1-i-0J8Ou5_oUNZ45Eo",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "社会化登录",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/auth/socialiteLogin",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"token\":\"2.00UOxoEC0_pO1c05bc21af69QlNCdB\",\n\t\"uid\":\"1904178193\",\n\t\"platform\":\"1003\"\n}"
},
"description": "微信:1001,\nQQ:1002,\n微博:1003,"
},
"response": []
},
{
"name": "热门搜索",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/rankingList",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTIwNzA1OSwiZXhwIjoxNTc1ODExODU5LCJuYmYiOjE1NzUyMDcwNTksImp0aSI6IjJDMFhaaUwwY1dCM05QbnIiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.s-vg2rwWsfjlIFBJ_bZHoN_N75yfv3ZR5-Qljp3wBVc",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "某人的关注列表",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/otherUserFollow/0d7f993aecd53a79fe86454653e45ea1",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3Njg1MDY3OSwiZXhwIjo0Njk4OTE0Njc5LCJuYmYiOjE1NzY4NTA2NzksImp0aSI6Ikx3M204N0Z4Y3oyNHE3T2UiLCJzdWIiOjg0MywicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.onatN1zMf_F6eGOsu2hEzxK0UkifTNFfLBLOmh2wHI0",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "某人的粉丝列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/otherFansList/4b56fa926bf5fe021d8007e1e2cc6a97",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "根据mergecode获取用户",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/merge/5dd93fe56c83e",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTM4Mjg5NSwiZXhwIjoxNTc1OTg3Njk1LCJuYmYiOjE1NzUzODI4OTUsImp0aSI6IlRYaU9pRVBuVEtBRGthWHQiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.l7W81mGthDjQmBcnCO-rtdmOR4HAoVFQRRmN_kJ80Rc",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "实名制接口",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/bindPhone",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearereyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC93ZWNoYXRcL3VzZXJjYWxsYmFjayIsImlhdCI6MTU3NTM4NTQ1MiwiZXhwIjoxNTc1OTkwMjUyLCJuYmYiOjE1NzUzODU0NTIsImp0aSI6IjhwZ3oyRGpqQndPRkZtcEUiLCJzdWIiOjgxMiwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.rtQKAnin3uWQqqvJTFERymNCTb_pq3p2juDJ9GLe5s4",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"phone\":\"111\",\n\t\"code\":\"短信验证码,现在不校验\"\n}"
},
"description": "实名制完,需要客户端退出登录让用户重新登录"
},
"response": []
},
{
"name": "这个账号的手机号获取验证码",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/verifyCode",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearereyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC93ZWNoYXRcL3VzZXJjYWxsYmFjayIsImlhdCI6MTU3NTM4NTQ1MiwiZXhwIjoxNTc1OTkwMjUyLCJuYmYiOjE1NzUzODU0NTIsImp0aSI6IjhwZ3oyRGpqQndPRkZtcEUiLCJzdWIiOjgxMiwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.rtQKAnin3uWQqqvJTFERymNCTb_pq3p2juDJ9GLe5s4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "请求注销账号",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/cancelAccount",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"reason\":\"叶子的离去是风的追求还是树的不挽留\",\n\t\"code\":\"验证码,现在不校验\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "取消注销账号",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/delCancelAccount",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "查询注销的情况",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/cancelAccount",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "关联问题",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/relevanceQuestion",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "",
"description": ""
},
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"code\":\"4106637\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "根据问题识别码获取问题",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/questionDetailByCode/4106637",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NTY0NTQyMywiZXhwIjoxNTc2MjUwMjIzLCJuYmYiOjE1NzU2NDU0MjMsImp0aSI6Im5ldWxmRHVRSFY3RlJ3YnoiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.-sFg2Nn7IM2FsUnDYVvnctJO5HhaKzt_XWTqDcpOFL4",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "获取某个动态下的提问列表",
"request": {
"url": "http://apidev.test.popiask.cn/user/questionFromDynamic/2223",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGlkZXYudGVzdC5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9sb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NjQ3OTgyMiwiZXhwIjoxNTc3MDg0NjIyLCJuYmYiOjE1NzY0Nzk4MjIsImp0aSI6ImdUMkVjcmhHVzN1VlNRZEgiLCJzdWIiOjgwMCwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.M2169q1devVa8l9-u39s8IBn9u_offe4lbTgXw1H0dY",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "推荐的动态列表",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/dynamic/recommendDynamic",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9zb2NpYWxpdGVMb2dpbiIsImlhdCI6MTU3NzA5MjI5NCwiZXhwIjo0Njk5MTU2Mjk0LCJuYmYiOjE1NzcwOTIyOTQsImp0aSI6IlJxSjJtN2tpbVBoOVNPWUQiLCJzdWIiOjg1MSwicHJ2IjoiODdlMGFmMWVmOWZkMTU4MTJmZGVjOTcxNTNhMTRlMGIwNDc1NDZhYSJ9.cLLGl5lW6WOUjLDM_UVdiButsfk44yRi-TWK61jKE1Q",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "举报用户主页",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/witnessUser",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"user_id\":\"xxx\",\n\t\"reason\":1\n}"
},
"description": "reason:\n1=低俗暴⼒⾊情\n2=政治内容\n3=歧视\n4=虚假内容"
},
"response": []
},
{
"name": "某个用户的问答列表",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/getQuestionFromUser/2a032310629978f6f3ce744a663caa2d",
"method": "GET",
"header": [
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTc3MjQ5NjA2LCJleHAiOjQ2OTk0ODgyOTUsIm5iZiI6MTU3NzQyNDI5NSwianRpIjoiZmZHRzJ3eFY3Q0RXMzdzdSIsInN1YiI6ODgxLCJwcnYiOiI4N2UwYWYxZWY5ZmQxNTgxMmZkZWM5NzE1M2ExNGUwYjA0NzU0NmFhIn0.xR3G_cqbVq4xTofuy7G3U6vXbPYTWRp3R3P-E3hbzeM",
"description": ""
}
],
"body": {},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "用户反馈",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/userComments",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
},
{
"key": "Authorization",
"value": "bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC9hcGl2My5wb3BpYXNrLmNuXC9hdXRoXC9yZWZyZXNoIiwiaWF0IjoxNTc3MjQ5NjA2LCJleHAiOjQ2OTk0ODgyOTUsIm5iZiI6MTU3NzQyNDI5NSwianRpIjoiZmZHRzJ3eFY3Q0RXMzdzdSIsInN1YiI6ODgxLCJwcnYiOiI4N2UwYWYxZWY5ZmQxNTgxMmZkZWM5NzE1M2ExNGUwYjA0NzU0NmFhIn0.xR3G_cqbVq4xTofuy7G3U6vXbPYTWRp3R3P-E3hbzeM",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"content\":\"你好!\"\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "动态单独搜索",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/dynamic/searchDynamicDetail",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"keywords\":\"快乐\",\n\t\"page\":1,\n\t\"pageSize\":10,\n\t\"lastTimeStamp\":1770909090\n\t\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
},
{
"name": "用户单独搜索",
"request": {
"url": "http://apiv3.popiask.cn/user/searchUserDetail",
"method": "POST",
"header": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": ""
}
],
"body": {
"mode": "raw",
"raw": "{\n\t\"keywords\":\"快乐\",\n\t\"page\":1,\n\t\"pageSize\":10,\n\t\"lastTimeStamp\":1770909090\n\t\n}"
},
"description": ""
},
"response": []
}
]
}

Comment ( 0 )

Sign in for post a comment

other
1
https://gitee.com/liuda008/popiApplitionDocs.git
git@gitee.com:liuda008/popiApplitionDocs.git
liuda008
popiApplitionDocs
popiApplitionDocs
master

Help Search