1 Star 1 Fork 33

家文 / PotatofieldImageToolkit

Name
Message
Commit message
Actions
支持开机启动。
2020-03-11 23:24
主界面添加消息提醒。
2020-03-05 13:40
修复读取不了名称带空格的字体的问题。
2020-03-01 21:07
字体管理对旧版本兼容。
2020-02-28 03:59
添加消息中心。
2020-02-25 13:01
版本1.5.0发行。
2020-02-21 12:40
修复更新进度不改变的问题。
2020-02-17 02:28
完成色彩提取工具。
2020-02-14 01:16
修复删除模板只删除第一个的问题。
2020-02-10 17:07
修复裁剪工具唯一图片读取错误不退出的问题。
2020-02-09 16:15
添加字体管理工具。
2020-02-07 18:54
添加备份导入导出功能。
2020-02-05 17:10
完成正式版第一版。
2020-02-04 01:35
完成富文本制图工具。
2020-02-01 14:24
暂时移除开发中功能入口,发布版本。
2020-01-31 01:41
修正拼图工具分辨率上限。
2020-01-30 15:55
完成拼图模板功能。
2020-01-26 17:27
修复无法关闭的问题。
2020-01-24 02:15
添加水印导入导出功能。
2020-01-23 18:35
增加水印自定义项目。
2020-01-22 23:39
JavaScript
1
https://gitee.com/ynjw/PotatofieldImageToolkit.git
git@gitee.com:ynjw/PotatofieldImageToolkit.git
ynjw
PotatofieldImageToolkit
PotatofieldImageToolkit

Search