Watch 1 Star 0 Fork 31

Zhenyang / QuicklibPython

forked from 量化林 / Quicklib 

该项目尚未开启代码卫士

Codesafe    源代码缺陷检测(奇安信代码卫士)

检测语言:支持 Java、PHP 等主流编程语言开发的软件源代码缺陷检测

缺陷类型:数万种源代码缺陷检测规则,覆盖安全、性能、质量等多个方面

缺陷分析:精准定位,成因跟踪、最优修复方案

Python
1
https://gitee.com/yuzhenyang/Quicklib.git
git@gitee.com:yuzhenyang/Quicklib.git
yuzhenyang
Quicklib
Quicklib

Search

231008 48f1a665 1899542 231017 9a6720c6 1899542